TANE SINIR FAZ MİKTARI DEĞİŞİMİNİN NADİR TOPRAK OKSİT (Y2O3) KATKILI Si3N4 İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİKLERİNDE TERMAL İLETKENLİĞE ETKİSİ

Yazarlar

  • PINAR UYAN BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
  • SERVET TURAN ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ ve MÜHENDİSLIĞİ

Anahtar Kelimeler:

Termal Difüzivite- Termal İletkenlik- Si3N4- Tane sınır fazı.

Özet

Bu çalışmada, sabit faz oranında,  tane sınır faz miktarı  %10 azaltılarak, 1775 °C’de, 5 bar basınçta 4 saat sinterlenmiş ve daha düşük maliyetli başlangıç Si3N4 tozu (Silzot) kullanılarak hazırlanmış Y2O3/SiO2/MgO-Si3N4 seramik sisteminde, tane sınır faz miktarının ve dağılımının termal iletkenliğe etkisi incelenmiştir. XRD metoduyla faz analizi, SEM ile görüntü analizleri yapılmıştır.  Lazer Flash Metoduyla termal difüziviteler ölçülmüştür. XRD paternlerinde Y2Si3O3N4 ikincil kristalin fazı görülmüştür. Tane sınır fazının azatılmasıyla, sıvı faz miktarı % 11,83’den % 10,6’a, ~% 10,40 azalmıştır. Termal difüzivite 17,29 mm2/sn’den 15,97 mm2/sn’e ~7,64 azalmıştır. Termal iletkenlik, 39,10 W/m.K’den 36,23 W/m.K’e, ~% 7,37 azalmıştir. 

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30