ANODİK OKSİDASYON İŞLEM PARAMETRELERİNİN 7075-T6 ALAŞIMIN KOROZYON DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Samet Yavuz Tübitak SAGE
  • Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

7075-T6- Anodik Oksidasyon- Korozyon- ANOVA

Özet

Yapılan bu çalışmada havacılık, uzay, otomotiv ve savunma endüstrilerinde geniş bir kullanım yelpazesi olan 7075-T6 alaşımının anodik oksidasyon parametrelerinin yüzey özellikleri ve korozyon davranışlarına etkileri incelenmiştir. Deney tasarımlarında Taguchi yöntemi uygulanmış olup, elde edilen veriler ANOVA analizleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Anodik oksidasyon işleminde 22V gerilim, 180 g/lt H2SO4 banyo konsantrasyonu sabit tutulup, akım yoğunlu (A/dm2), sıcaklık(oC) ve süre (dk) parametreleri ise değişken olarak belirlenmiş ve deney tasarımı buna uygun yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda anodik oksidasyon işleminin yüzey pürüzlülüğünü artırdığı ve en düşük yüzey pürüzlülüğü değerinin 1,5A/dm2 akım yoğunluğu, 4 oC sıcaklık ve 140 dk işlem parametreleri ile elde edildiği belirlenmiştir. Anodik oksidasyon işlemi ile oluşan oksit tabakasında kapanmamış gözenekler ve mikro çatlakların bulunduğu tespit edilmiştir. Korozyon dayanımını artırmak amacıyla yapılan tespitleme işlemi sonucunda bu açık gözeneklerin büyük ölçüde kapandığı görülmüştür. Korozyon dayanımını belirlemek amacıyla ASTM-G34 standardına uygun gerçekleştirilen deneyler neticesinde anodik oksidasyon işleminin korozyon dayanımını artırdığı bununla birlikte korozyon deneyi sonucu yapılan görsel değerlendirmelerde kaplamasız numunede şiddetli pullanma ve oyuklanma korozyon etkileri görülürken (EC), anodik oksidasyon işlemi uygulanmış numunelerde görülen pullanma ve oyuklanma korozyon etkilerinin en düşük seviyede (EA) olduğu ve bazı numunelerde korozif etkinin görülmediği (N) tespit edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalı incelemeler ve ANOVA analizleri neticesinde 1,5A/dm2 akım yoğunluğu, 4 oC sıcaklık ve 140 dk işlem süresi parametreleri ile elde edilen oksit tabaksının en yüksek korozyon dayanımının elde edildiği proses parametresi olarak belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30