İletişim

Ondokuz Mayıs University Faculty of Divinity, Kurupelit Campus, Kat: 2

e-mail: ilahiyat.dergi@omu.edu.tr

Temel İletişim

Sümeyye Aydın BULUT
Ondokuz Mayıs University Faculty of Divinity
Telefon 0362 312 1919 / 6175

Destek İletişim

Osman Curuk