İletişim

Omü İlahiyat Fakültesi, Kurupelit Kampüsü, Kat: 2

Temel İletişim

Sümeyye Aydın Bulut
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Telefon 0362 312 1919 / 6175

Destek İletişim

Osman Curuk