Hakem Politikaları Beyanı

Yalnızca her yazar tarafından onaylanan ve daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirmeye kabul edilir. Ön kontrolden geçen makaleler iThenticate veya Turnitin yazılımı kullanılarak intihal açısından taranır. İntihal kontrolünden sonra uygun olanlar, özgünlükleri, metodolojisi, kapsanan konunun önemi ve dergi kapsamına uygunluğu açısından baş editör tarafından değerlendirilir. Editör, kurallara uygun makaleleri değerlendirmeleri için en az iki ulusal/uluslararası hakeme gönderir ve hakemlerin geribildirimlerine uygun olarak yazarlar tarafından değiştirildiğinde yayınlanması için yayını sıraya alır.

Editör ve Hakemlerin Sorumluluğu

Baş Editör, yazarların etnik kökenine, cinsiyetine, cinsel yönelimine, vatandaşlığına, dini inancına veya politik felsefesine bakılmaksızın makaleleri bilimsel içeriği açısından değerlendirir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift kör hakem değerlendirmesi sağlar ve gönderilen makaleler ile ilgili tüm bilgilerin yayınlanmadan önce gizli tutulmasını sağlar.
Baş editör, yayının içeriğinden ve genel kalitesinden sorumludur. Hata sayfası yayınlamalı veya gerektiğinde düzeltmeler yapmalıdır.Baş Editör, yazarlar, editörler ve hakemler arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez. Bir hakem atama konusunda tam yetkiye yalnızca kendisi sahiptir ve makalelerin dergide yayınlanması için nihai karardan sorumludur. Hakemlerin, yazarlar ve / veya araştırma fon sağlayıcıları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır. Değerlendirmeleri objektif olmalıdır.Hakemler, gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafından telif hakkı ihlali ve intihal tespit ederlerse editöre rapor etmelidir.Bir makalenin konusunu gözden geçirme konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını hisseden veya hemen değerlendirmenin imkansız olacağını beyan eden bir hakem, editöre haber vermeli ve inceleme sürecinden kendisini mazur görmesini istemelidir.Hakemler ve yayın kurulu, makaleleri başka kişilerle tartışamaz. Hakemlerin gizliliği sağlanmalıdır. Belirli durumlarda, editör belirli bir noktayı açıklığa kavuşturmak için bir hakemin değerlendirmesini diğer hakemler ile paylaşabilir.

Değerlendirmesi Süreci

Yalnızca her yazar tarafından onaylanan ve daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirmeye kabul edilir.
Ön kontrolden geçen makaleler iThenticate veya Turnitin  yazılımı kullanılarak intihal açısından taranır. İntihal kontrolünden sonra uygun olanlar, özgünlükleri, metodolojisi, kapsanan konunun önemi ve dergi kapsamına uygunluğu açısından Baş Editör tarafından değerlendirilir. Baş Editör, yazarların etnik kökenine, cinsiyetine, cinsel yönelimine, vatandaşlığına, dini inancına veya politik felsefesine bakılmaksızın makaleleri bilimsel içeriği açısından değerlendirir ve seçilen makalelerin adil bir çift-kör hakem incelemesini sağlar.

Seçilen yazılar en az iki ulusal / uluslararası hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir ve hakemlerin değerlendirmeleri doğrultusunda yazarlar tarafından değiştirilerek yayın kararı Baş Editör tarafından verilir. Baş Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez ve makalelerin dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karardan sorumludur.
Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. İnceleme yapılırken hakemlerden aşağıdaki hususlara ilişkin yorumları beklenir.

- Makale yeni ve önemli bilgiler içeriyor mu?
- Özet, yazının içeriğini açık ve doğru bir şekilde tanımlıyor mu?
- Problem cümlesi kısaca ifade edilmiş mi?
- Yöntemler kapsamlı bir şekilde anlatılmış mı?
- Yorumlar ve çıkarımlar sonuçlara göre uygun mu?
- Alandaki diğer çalışmalara yeterli atıfta bulunulmuş mu?
- Kullanılan dil uygun mu?

Hakemler, gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafından telif hakkı ihlali ve intihal söz konusu olurlarsa editöre rapor etmelidir.
Bir makalenin konusunu gözden geçirme konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını hisseden veya hemen değerlendirmenin imkansız olacağını beyan eden bir hakem, editöre haber vermeli ve inceleme sürecinden kendisini mazur görmesini istemelidir.
Hakemler ve yayın kurulu, makaleleri başka kişilerle tartışamaz. Hakemlerin anonimliği sağlanmalıdır.