Dergi Hakkında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. 

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği ve benzerlik oranının kabul edilebilir seviyede olduğu kontrol edilir.

OMÜİFD makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 15 Ocak -15 Mart , Aralık sayısı için 15 Temmuz- 15 Eylül tarihleri arasıdır. 

Yayın İnceleme Süreci (Yaklaşık 90 Gün)

• Editör İncelemesi (10 Gün)
• Yayın Kurulu İncelemesi (20 Gün)
• Revizyon (5 Gün)
• Çift Taraflı Kör Hakemlik Süreci (En Az İki Hakem-25 Gün)
• Revizyon (10 Gün)
• Dil incelemesi (10 Gün)
• Son okuma (10 Gün)

Dergimizin öncelikli amacı dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) nitelikli ve özgün çalışmaları yayınlayarak akademik bilginin üretilmesi ve yayılmasına katkı sağlamaktır.  Bu çerçevede araştırma makalesi, kitap değerlendirme yazısı, bilimsel toplantı özeti ve sempozyum değerlendirmesi gibi farklı çalışmaları değerlendirmeye almakta ve bunları kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.  

OMÜİFD açık erişimlidir ve derginin tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir.

Dergi, tüm akademik makaleleri Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı kapsamında yayınlamaktadır.