Amaç ve Kapsam

Dergimizin öncelikli amacı sosyal ve beşeri bilimlerde dini araştırmalar alanına dair nitelikli ve özgün çalışmaları yayınlayarak akademik bilginin üretilmesi ve yayılmasına katkı sağlamaktır.  Bu çerçevede araştırma makalesi, kitap değerlendirme yazısı, bilimsel toplantı özeti ve sempozyum değerlendirmesi gibi farklı çalışmaları değerlendirmeye almakta ve bunları kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Dergimizde yayınlanan makalelerin alanlara göre dağılımı şu şekildedir:

Temel İslam Bilimleri:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı

Felsefe ve Din Bilimleri:
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık

İslam Tarihi ve Sanatları:
İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki