Yazım Kuralları

Metin kısmı Times New Roman yazı tipi; 12 puntoyla; başlıklar bold olarak; metnin tamamı 1;5 satır aralıkla; dipnotlar ise tek satır aralıkla ve 10 punto ile yazılmalıdır. Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.
OMÜİFD, İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.
İsnad Atıf Sistemi Akademik Yazım Kılavuzu