Hakkında

1986'da kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. 

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespiti için iThenticate programıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği ve benzerlik oranının kabul edilebilir seviyede olduğu kontrol edilir.

OMÜİFD makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 15 Ocak -1 Nisan, Aralık sayısı için 15 Temmuz- 1 Ekim tarihleri arasıdır.