Ücret Politikası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD) ücretsiz bir dergi olup, makale gönderim/süreç işletim ücreti bulunmamaktadır.