Editör Kurulu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Yavuz Ünal
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Osman Şahin
 
Editörlük
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın
 
Alan Editörlüğü
Arş. Gör. Osman Curuk
Arş. Gör. Nurhibe Büşra Er
Arş. Gör. Reha Elçi
Arş. Gör. Senem Arslan
Arş. Gör. Enes Er
Arş. Gör. Mustafa Sait Kaplan
Arş. Gör. Yasemin Birışık Şahin