ŞİŞEN ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ATIK MALZEMELER İLE İYİLEŞTİRİLMESİ

Yazarlar

  • ELİF ESRA BAŞTAN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  • Gökhan Demir

Anahtar Kelimeler:

Atık malzeme, iyileştirme, şişen zemin

Özet

Şişen zeminler, suyla temas ettiklerinde hacimlerinde büyük değişiklik gösteren zeminlerdir. Bu yüzden bazı geoteknik ve yapısal sorunlara sebep olmaktadır. Bu zeminleri stabilize etmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Son yıllarda ise bu alanda katkı maddeleri yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu katkı malzemeleri içinde özellikle çevre dostu atık malzemelerin kullanımı büyük önem kazanmıştır.Bu çalışmada yüksek plastisiteli kil zemini stabilize etmek için atık malzeme olarak mobilya atığı kullanılmıştır. Atık malzeme zemine, ağırlıkça % 2,5, %5 ve %7,5 oranında katılarak numuneler hazırlanmıştır. Numuneler üzerinde kıvam limitlerini belirlemek için Atterberg limitleri deneyleri, optimum su muhtevalarını ve maksimum kuru birim hacim ağırlık değerlerini belirlemek için Proktor deneyi ve şişme potansiyellerini belirleyebilmek için konsolidasyon deneyi yapılmıştır. Konsolidasyon deneyi, ASTM D 4546 standardının A yöntemine göre gerçekleştirilmiştir ve deney numuneleri optimum su muhtevasına göre hazırlanıp deneye tabii tutulmuştur. En etkili iyileştirme %5 atık malzeme içeren numunede sağlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-31