Cilt 2 Sayı 1 (2022): Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi Cilt 2 Sayı 1