FARKLI GÖZENEK BOYUTUNA VE MİKTARINA SAHİP HİDROKSİAPATİT KEMİK GREFTLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Ayşe Gül TOKTAŞ Nanotech İleri Teknolojik Malzemeler
  • Mert GÜL Afyon Kocatepe Üniversitesi
  • Nusret KÖSE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Aydın DOĞAN Eskişehir Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Hidroksiapatit, Kemik Grefti, Gözenek, Mekanik Özellik

Özet

Bu çalışmada biyomedikal uygulamalar için mikro-gözenek boyutunda hidroksiapatit (HAP) granül boncuklar üretilmiştir. Hidroksiapatit boncukların gözenek boyutları ve miktarları kontrollü bir şekilde yapılmıştır. İki farklı çapta (180-300 µm) organik gözenek yapıcı polimerik boncuklar (Polisitren, PS) gözenek yapıcı olarak kullanılmıştır. Ayrıca farklı miktarlarda (%5, 10 ve 20) porozite olmak üzere 6 farklı fiziksel özellikte HAP boncuklar üretilmiştir. Farklı gözenek boyutunda ve miktarında olan HAP boncukların yoğunlukları Arşimet yöntemiyle, mikro yapı analizleri Taramalı Elektron Mikroskobuyla (SEM), faz analizi XRD ile mekanik özellikleri ise basma test yapılarak incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-31