Kuru Sürtünme Altında Al-SiO2 ve Al-ZrO2 Nanokompozitlerin Tribolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yazarlar

  • Mahmut Can Şenel
  • Muzaffer Üstün

Anahtar Kelimeler:

Aşınma- Sürtünme- Silisyum dioksit- Zirkonyum dioksit- Alüminyum

Özet

Bu çalışmada, silisyum dioksit (SiO2) veya zirkonyum dioksit (ZrO2) nanopartikül takviyeli alüminyum matisli kompozitlerin tribolojik özellikleri ve mikro yapıları araştırılmıştır. Üretilen numunelerin faz yapıları ve mikro yapıları; X-ışını kırınımı cihazıyla ve taramalı elektron mikroskobuyla incelenmiştir. Aşınma testleri pin-on disk aşınma test düzeneğinde, 5 N yük altında, 200 dev/dk dönüş hızında ve 20 dk süresince gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre; minimum aşınma oranı (0.00359, 0.00361), minimum kütle kaybı (12 mg, 13 mg), maksimum deneysel yoğunluk (2.65 g/cm3, 2.84 g/cm3) ve maksimum Vickers sertliği (50 HV, 69 HV) Al-%6SiO2 ve Al-%9ZrO2 kompozitte elde edilmiştir. 440C paslanmaz çelik diske karşı en düşük sürtünme katsayısı ise sırasıyla Al-%9SiO2 (0.40) ve Al-%12ZrO2 (0.44) kompozitte tespit edilmiştir. Aynı katkı oranında SiO2 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerdeki aşınma oranının ve sürtünme katsayısının ZrO2 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlere kıyasla daha az olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30