Cilt 1 Sayı 1 (2021): Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi Cilt 1 Sayı 1